Zachęcamy państwa do aplikowania na nasze oferty pracy.

Życiorys (cv) oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres:

 

kadry@gekoplast.pl

 

W przypadku nie znalezienia oferty pracy, także zachęcamy Państwa do przesłania dokumentów aplikacyjnych, z zaznaczeniem w treści maila preferowanego stanowiska.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO): informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GEKOPLAST S.A., ul. Krasickiego 13, 42-693 Krupski Młyn KRS: 00357223, NIP: 6452506445, REGON: 241605699, tel. 32-888-56-06, email: gekoplast@gekoplast.pl


2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzać będziemy dla celów rekrutacji na stanowisko (proszę wpisać nazwę stanowiska na które Pan/ Pani kandydują)

Rozpatrywać będziemy tylko dokumenty aplikacyjne zawierające klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji aktualnego procesu rekrutacji na stanowisko (proszę wpisać nazwę stanowiska na które Pan/ Pani kandydują)”

 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dotyczy to danych osobowych wskazanych w art. 22 1 Kodeksu pracy. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzać będziemy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie nam dokumentów aplikacyjnych. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


4. Podanych przez Pana/Panią danych osobowych nie będziemy udostępniać innym podmiotom.


5. Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe zostaną zniszczone po zamknięciu procesu rekrutacji i nie będą wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, o ile kandydat nie wyrazi na to wyrażanej zgody zawierając odpowiednią klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji aktualnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.”

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji dokumenty aplikacyjne przechowywać będziemy przez np. okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania.


6. Posiada Pan/Pani prawo żądania: dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W celu Realizacji wyżej wymienionych praw, można się z nami kontaktować na adres e-mail: gekoplast@gekoplast.pl


7. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.W przypadku zainteresowania ofertą pracy, prosimy o kontakt z Działem Kadr: tel. 797 834 087 lub 602 671 727.

 


Istnieje możliwość skorzystania z zorganizowanej formy dojazdu z następujących miejscowości: Tarnowskie Góry, Zawadzkie, Lubliniec.

 

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowiska: