Jakość
Jakość i ekologia stanowią podstawę działalności GEKOPLAST S.A., dlatego też od momentu utworzenia Spółki prowadzone były prace nad wdrożeniem systemu zarządzania jakością.

Pierwszy audit certyfikacyjny, przeprowadzony w maju 2012 r.  przez auditorów Det Norske Veritas Certification B.V., The Netherlands (DNV) zakończył się wynikiem pozytywnym i uzyskaniem certyfikatu.

 

W ramach wdrożonego Systemu Zarządzania sformułowana została Polityka Jakości GEKOPLAST S.A., której podstawowym celem jest produkcja wyrobów o najwyższych wartościach użytkowych i standardach jakościowych.

 

System zarządzania jakością jest systematycznie oceniany i udoskonalany.

 

 W trosce o świat, w którym żyjemy, produkujemy opakowania przyjazne dla środowiska. Płyty TEKPOL®/KARTONPLAST® wytwarzane są z polipropylenu i w pełni nadają się do ponownego przetworzenia.

Certyfikat ISO

_