Opakowanie do materiałów niebezpiecznych

 

Opakowanie do materiałów niebezpiecznych GEKOPLAST® składa się z pudła wykonanego z wysokiej jakości polipropylenowych (PP) płyt komórkowych KARTONPLAST®, wewnętrznego worka foliowego wykonanego z polietylenu oraz zapinki poliamidowej.


Opakowanie przeznaczone jest do przechowywania, transportu i składowania stałych materiałów niebezpiecznych grupy pakowania III, o gęstości do 1,2 g/cm³ i masie do 43,5 kg.

 

Do materiałów takich zaliczają się m. in.:

 • stałe materiały łatwopalne
 • stałe materiały wytwarzające łatwopalny gaz (po namoknięciu)
 • substancje stałe zapalające się spontanicznie
 • utleniacze inne niż nadtlenki organiczne
 • trucizny
 • substancje żrące
 • pozostałe substancje, np. azbest, nadmuchiwacze poduszek powietrznych

 

Właściwości opakowania:

 • wodoodporne, nienasiąkliwe, może być stosowane w miejscach o dużym zawilgoceniu
 • odporne na detergenty, kwasy, zasady i większość rozpuszczalników organicznych
 • proekologiczne, łatwy recykling, obojętne fizjologicznie
 • lekkie i wytrzymałe – może być użytkowane w szerokim zakresie temperatu

 

Opakowanie do materiałów niebezpiecznych spełnia wymagania zawarte w: ADR-2015, RID-2015, IMGD-Code-2014 i IATA-DGR-2015. Wyrób posiada certyfikat COBRO nr UN/16/1745/15