Ekologia

W celu identyfikacji i klasyfikacji opakowań oraz gospodarowania odpadami opakowaniowymi producenci są zobowiązani do wskazania chemicznego charakteru użytych materiałów opakowaniowych, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 97/129/WE.

Aby ułatwić zbiórkę, odzysk i recykling naszych produktów, a także materiałów opakowaniowych, na tej stronie znajdują się niezbędne i jasne informacje o materiałach oraz ich prawidłowym zbieraniu i/lub recyklingu.

Recykling i zbiórka mogą różnić się w zależności od obszaru, dlatego zalecamy sprawdzanie lokalnych wytycznych miejskich.